Get Adobe Flash player

 

Άρθρο 13. ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ-ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ 

13.1 Το ύψος της ετήσιας συνδρομής των μελών και το δικαίωμα εγγραφής και επανεγγραφής ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. σε λογικά πλαίσια. Το Δ.Σ. έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τα μέλη τακτικές ή έκτακτες εισφορές (επιπλέον της ετήσιας συνδρομής) για την αντιμετώπιση οικονομικών αναγκών της Ε.Α.Μ.

13.2 Η προθεσμία καταβολής των τακτικών ή εκτάκτων χρηματικών υποχρεώσεων των μελών ορίζεται με αντίστοιχες αποφάσεις του Δ.Σ.

13.3 Κάθε είδους τακτική συνδρομή ή εισφορά υπόκειται σε αναθεώρηση, αλλά σε περίπτωση αναθεωρήσεως αυτή ισχύει από το επόμενο οικονομικό έτος.

13.4 Το δικαίωμα εγγραφής των τακτικών μμελών ορίζεται στο μισό της ετήσιας συνδρομής τους.

13.5 Το δικαίωμα επανεγγραφής ισούται με το ποσόν της εγγραφής.

13.6 Τα μέλη που καταβάλουν εφ' άπαξ ποσό ίσο προς το εικοσαπλάσιο της ετήσιας συνδρομής μέλους απαλλάσσονται από τις μελλοντικές ετήσιες συνδρομές.

13.7 Παράληψη καταβολής των τακτικών ή εκτάκτων χρηματικών υποχρεώσεων από μέλος περισσότερο από 24 μήνες από την ορισθείσα προθεσμία (όπως αναφέρεται στο εδάφιο 13.2) στοιχειοθετεί λόγο διαγραφής του. Το μέλος που διεγράφη μόνο για την προαναφερθείσα αιτία δικαιούται να επανεγγραφεί, εφ' όσον καταβάλλει το δικαίωμα επανεγγραφής και όλες τις χρηματικές οφειλές έως την ημέρα της διαγραφής του.

13.8 Το Δ.Σ. μπορεί να απαλλάξει μέλος από τις χρηματικές υποχρεώσεις του για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα εφ' όσον συντρέχουν λόγοι όπως στρατιωτική θητεία, σπουδές στο εξωτερικό κ.λ.π.

13.9 Ταμειακώς ενήμερο είναι το μέλος που έχει εκπληρώσει τις χρηματικές υποχρεώσεις του προηγούμενου έτους ή έχει απαλλαγεί από αυτές.