Get Adobe Flash player
Error: unable to get links from server. Please make sure that your site supports either file_get_contents() or the cURL library.

 

Άρθρο 14. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

 

14.1 Πειθαρχικά παραπτώματα. - Συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για τα μέλη της Ε.Α.Μ. :

14.1.1 Κάθε υπαίτια παραβίαση των διατάξεων της νομοθεσίας περί Αθλητικών Σωματείων.

14.1.2 Κάθε παραβίαση του Καταστατικού ή των εσωτερικών κανονισμών ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης ή του Δ.Σ., ή παρεμπόδιση της εφαρμογής τους.

14.1.3 Κάθε πράξη ή παράλειψη, αντίθετη προς τους σκοπούς ή τα συμφέροντα του Σωματείου.

14.1.4 Η ανάρμοστη και γενικά ή ασυμβίβαστη προς την ιδιότητα του μέλους του Σωματείου συμπεριφορά

14.1.5 Κάθε ενέργεια, που αποβλέπει στη χρησιμοποίηση της Ε.Α.Μ. για πολιτικούς σκοπούς, ή τείνει να εισάγει στην Ε.Α.Μ. διαφοροποιήσεις ή αξιολογήσεις των μελών της με βάση πολιτικά κριτήρια.

14.2 Πειθαρχικές ποινές. Τα παραπτώματα της παραγράφου 14.1 μπορούν να επισύρουν τις εξής πειθαρχικές ποινές:

14.2.1 Γραπτή παρατήρηση.

14.2.2 Γραπτή επίπληξη.

14.2.3 Πρόστιμο, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ισόποσο δύο ετήσιων συνδρομών.

14.2.4 Με την συνδρομή σπουδαίου λόγου ανάκληση του τίτλου του  "επιτίμου".

14.2.5 Η αναστολή ασκήσεως μέρους ή όλων των δικαιωμάτων του μέλους μέχρι 24 μήνες.

14.2.6 Διαγραφή από την Ε.Α.Μ.

 

14.3 Διευκρινήσεις:

14.3.1 Κατ αρχήν, δεν επιτρέπεται να τιμωρηθεί μέλος δύο φορές για την ίδια πειθαρχική παράβαση. Η αρχή αυτή κάμπτεται, όταν μετά την επιβολή της αρχικής, ελαφρότερης ποινής αποκαλύφθηκαν νέα πραγματικά περιστατικά, άγνωστα στο αρμόδιο πειθαρχικό όργανο του σωματείου, τα οποία εάν ήταν γνωστά σε αυτό εξ αρχής, θα το οδηγούσαν, με βεβαιότητα στην επιβολή αυστηρότερης ποινής.

14.3.2 Όλα τα παραπάνω παραπτώματα μπορούν να επισύρουν μέχρι και την ποινή της διαγραφής.

14.3.3 Η ποινή της διαγραφής επιβάλλεται επίσης και για την καθυστέρηση εκπλήρωσης των προς την Ε.Α.Μ. οικονομικών υποχρεώσεων πέρα των 24 μηνών.

14.4 Πειθαρχικά όργανα.

14.4.1 Την πειθαρχική εξουσία ασκεί σε πρώτο βαθμό το Διοικητικό Συμβούλιο και σε δεύτερο η Γενική Συνέλευση. Προκειμένου περί μελών Δ.Σ., την πειθαρχική εξουσία ασκεί πάντοτε η Γενική Συνέλευση.

14.4.2 Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, με τις οποίες επιβάλλεται η ποινή της παρατήρησης, της επίπληξης ή του προστίμου, είναι ανέγκλητες. 

14.5 Πειθαρχική Διαδικασία.

14.5.1 Όταν το Διοικητικό Συμβούλιο λάβει γνώση για Θέμα που εμπίπτει στα πειθαρχικά παραπτώματα που αναφέρονται στο εδάφιο 14.1, εγείρει αυτεπάγγελτα την πειθαρχική διαδικασία για την εξέταση της υποθέσεως.

14.5.2 Πριν από κάθε επιβολή ποινής, το Δ.Σ. καλεί γραπτά το υπό κατηγορία μέλος, για να απολογηθεί γραπτά ή και προφορικά μέσα σε προθεσμία τριών έως και δέκα ημερών.

14.5.3 Οι περί επιβολής ποινής αποφάσεις των πειθαρχικών οργάνων, πρέπει να είναι αιτιολογημένες επιδίδονται στο τιμωρούμενο μέλος εγγράφως, και αποκτούν κύρος από την γνωστοποίησή τους στο μέλος. Η γνωστοποίηση της πειθαρχικής απόφασης κινεί την προθεσμία για τυχόν άσκηση ενδίκου μέσου κατ αυτής, ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης, εντός 15 ημερών. Στις περιπτώσεις αυτές η άσκηση του ενδίκου αυτού βοηθήματος αναστέλλει την εκτέλεση της προσβληθείσας πειθαρχικής απόφασης.

14.5.4 Το τιμωρηθέν μέλος δύναται να προσφύγει στην τακτική δικαιοσύνη, αφού εξαντλήσει την σχετική ενδοσωματειακή διαδικασία, ή παραιτηθεί από αυτήν.

14.5.5 Το Δ.Σ. έχει δικαίωμα να παραπέμψει πειθαρχικό θέμα απ' ευθείας στην Γ.Σ. H Γ.Σ. έχει το δικαίωμα να εξετάσει απ' ευθείας πειθαρχική υπόθεση, εφ' όσον το Θέμα αναφέρεται στην ημερήσια διάταξη, είναι δε μόνη αρμοδία για πειθαρχικό παράπτωμα μέλους του Δ.Σ. ή επίτιμου μέλους. Η Γ.Σ. καλεί το παραπεμπόμενο μέλος σε απολογία στον τόπο την ημέρα και την ώρα που γίνεται η συνεδρίαση, σύμφωνα με τους λοιπούς όρους της παραγράφου 14.5. του παρόντος.

14.5.6 Οι αποφάσεις της Γ.Σ. επί πειθαρχικών ποινών λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην ψηφοφορία.

14.6 Επανεγγραφή - Διαδικασία.

14.6.1 Διαγραφέν μέλος είναι δυνατόν να υποβάλει εκ νέου αίτηση εγγραφής, εφ' όσον έπαψαν να ισχύουν οι λόγοι της διαγραφής του, σύμφωνα με τις λοιπές διαδικασίες και προϋποθέσεις του άρθρου 7 του παρόντος.