Get Adobe Flash player

 

Άρθρο 17. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

17.1 Γενικές. 

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Ε.Α.Μ. Αποφασίζει για οποιοδήποτε θέμα, που έχει σχέση με την Ε.Α.Μ. και οι αποφάσεις της δεσμεύουν τα μέλη του σωματείου και την διοίκησή του, εκτός αν πρόκειται για υπόθεση που κατά το νόμο ή το καταστατικό υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.

17.2 Ειδικές. 

Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια να αποφασίζει για:

17.2.1 Την έγκριση της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων και του ετήσιου διαχειριστικού απολογισμού και ισολογισμού του Διοικητικού Συμβουλίου.

17.2.2 Την έγκριση της ετήσιας έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

17.2.3 Την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής από κάθε ευθύνη, για πράξεις ή παραλείψεις έτους.

17.2.4 Την έγκριση του ετήσιου προγράμματος δράσης και προϋπολογισμού.

17.2.5 Την εκλογή, εποπτεία και παύση του Δ.Σ. ή μελών του, και της Εξελεγκτικής Επιτροπής ή μελών της.

17.2.6 Τις πειθαρχικές ποινές σε δευτεροβάθμιο επίπεδο.

17.2.7 Την έγκριση, τροποποίηση και κατάργηση των Εσωτερικών Κανονισμών, με τους οποίους ρυθμίζονται θέματα που αφορούν αποκλειστικά την εσωτερική λειτουργία του σωματείου, εφόσον δεν έχει εξουσιοδοτήσει γι' αυτό το Δ.Σ.

17.2.8 Την αγορά, κινητών ή ακινήτων, την αποδοχή κληρονομιών ή κληροδοσιών και δωρεών από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Για την εκποίηση ή αλλαγή χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων απαιτείται απόφαση που να έχει ληφθεί με πλειοψηφία των 2/3 των μελών της Γ.Σ. και μόνο κατ' εξαίρεση και εφόσον οι παραπάνω εγκαταστάσεις δεν καλύπτουν πλέον τις αγωνιστικές ανάγκες του σωματείου ή υφίσταται άφευκτη ανάγκη και με την προϋπόθεση ότι τούτο ήθελε βεβαιωθεί δικαστικά μετά από υποβολή σχετικής αίτησης της διοίκησης.

17.2.9 Την τροποποίηση του Καταστατικού και την μεταβολή του σκοπού, την αποβολή μέλους ένεκα σπουδαίου λόγου.

17.2.10 Την διάλυση της Ε.Α.Μ.