Get Adobe Flash player

 

Άρθρο 18.  ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

18.1 Συνεδριάσεις. Οι Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε τακτικές και σε έκτακτες.

18.1.1 Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μεν μια φορά το χρόνο και ειδικά μέσα στο δίμηνο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου μετά από πρόσκληση του ΔΣ έκτακτα δε, όταν το κρίνει αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο ή όταν το ζητήσει γραπτά από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου το 1/5 τουλάχιστον των τακτικών μελών. Στη γραπτή αυτή αίτηση πρέπει να αναφέρονται και τα προς συζήτηση θέματα.

18.1.2 Η τροποποίηση του Καταστατικού ή η διάλυση της Ε.Α.Μ. μπορεί να αναγραφεί ως θέμα Γενικής Συνέλευσης μετά από απόφαση του Δ.Σ. ή εγγράφου αιτήσεως του 1/3 τουλάχιστον των ταμειακά ενήμερων μελών προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Στη γραπτή αυτή αίτηση πρέπει να αναφέρονται οι προτεινόμενες τροποποιήσεις.

18.2 Πρόσκληση.

18.2.1 Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει, τον αύξοντα αριθμό της συνεδρίασης, την ιδιότητα των συγκαλούντων αυτήν, την ημερομηνία, την ώρα, τον τόπο και τα θέματα της "Ημερήσιας Διάταξης" της συνεδρίασης, καθώς και τα αντίστοιχα της επαναληπτικής. Εφ' όσον περιλαμβάνεται θέμα τροποποίησης του καταστατικού, η πρόσκληση πρέπει να συνοδεύεται από τις προτεινόμενες τροποποιήσεις.

18.2.2 Η πρόσκληση πρέπει να κοινοποιείται στα μέλη και να αναρτάται στο γραφείο της Ε.Α.Μ. επτά (7) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από την προγραμματισμένη συνεδρίαση. Εάν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δεν συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση σε τακτική συνεδρίαση μέχρι και τον Φεβρουάριο, σε έκτακτη δε μέσα σε 45 μέρες από τη σχετική απόφαση του Δ.Σ. ή τη σχετική αίτηση του, ανάλογα με την περίπτωση, απαιτούμενου αριθμού των μελών, μπορούν να το κάνουν δύο μέλη του Δ.Σ. ή το 1/4 (ένα τέταρτο) των ταμειακώς ενήμερων μελών, με γραπτή πρόσκλησή τους προς τα μέλη του Σωματείου.

18.2.3 Για τις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις δεν χρειάζεται ιδιαίτερη πρόσκληση.

18.3. Ημερήσια διάταξη.

18.3.1 Η ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο τα θέματα που καθορίζει η σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ή η σχετική αίτηση του ενός τετάρτου (1/4) των μελών, ανάλογα με την περίπτωση.

18.3.2 Η Γενική Συνέλευση δεν μπορεί να πάρει απόφαση πάνω σε θέματα, που δεν περιέχονται στην ημερήσια διάταξη.