Get Adobe Flash player

 

Άρθρο 19. ΛΕΙΤΟΥΡΓlΑ ΓΕΝlΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

19.1 Απαρτία.

19.1.1 Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, εφ' όσον τα παριστάμενα και έχοντα δικαίωμα ψήφου μέλη της είναι περισσότερα από το 1/2 των ταμειακά ενήμερων μελών.

19.1.2 Αν δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και πάλι στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα της αντίστοιχης μέρας της επόμενης εβδομάδας, χωρίς να χρειάζεται νέα πρόσκληση. Θεωρείται δε ότι βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μελών της.

19.1.3 Ειδικά για τη λήψη αποφάσεων για την τροποποίηση του Καταστατικού ή τη διάλυση της Ε.Α.Μ. ή την μεταβολή του σκοπού της ένωσης, απαιτείται απαρτία των 3/4 των ταμειακά ενήμερων μελών.

19.1.4 Από την στιγμή που διαπιστωθεί απαρτία, η Γ.Σ. θεωρείται ότι συνεδριάζει εγκύρως, πρέπει δε να διατηρείται μέχρι και την ψηφοφορiα επί των αποφάσεων.

19.2 Εκλογή Προεδρείου.

19.2.1 Στην αρχή της συνεδρίασης και πριν από κάθε άλλο έργο, η Γενική Συνέλευση εκλέγει από τα μέλη της το Προεδρείο της, που αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και δύο Εφόρους. Η εκλογή αυτή δεν είναι απαραίτητο να αναφέρεται στην ημερήσια διάταξη. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν στην περίπτωση που η Γ.Σ. συγκαλείται με την πρωτοβουλία της μειοψηφίας, μετά από δικαστική απόφαση.

19.2.2 Ως Πρόεδρος δεν μπορεί να επιλεγεί μέλος του υπό κρίση Δ.Σ., ή της Ε.Ε. Ως Έφοροι δεν μπορούν να επιλεγούν οι υποψήφιοι για τις αρχαιρεσίες του Δ.Σ. ή της Ε.Ε.

19.2.3 Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη και την λήξη των εργασιών της Γ.Σ., διαπιστώνει την επίτευξη της απαιτούμενης απαρτίας, τηρεί τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διευθύνει τις συζητήσεις και θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία. Ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά. Οι Έφοροι εποπτεύουν τις ψηφοφορίες, τη διαλογή των ψήφων και την καταγραφή των αποτελεσμάτων.

19.2.4 Μέχρι την εκλογή του Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης, χρέη Προέδρου ασκεί o Πρόεδρος του Δ.Σ.

19.2.5 Το Προεδρείο παραλαμβάνει το μητρώο των μελών, την σφραγίδα και τα αποδεικτικά των συνδρομών για την απρόσκοπτη διεξαγωγή κάθε είδους ψηφοφορίας και αρχαιρεσιών.

19.3. Ψηφοφορίες.

19.3.1 Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με ανάταση του χεριού.

19.3.2 Ειδικά, διεξάγεται μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια, για: 

α) Την εκλογή ή ανάκληση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

β) Θέμα εμπιστοσύνης προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

γ) Την έγκριση της ετήσιας έκθεσης των πεπραγμένων και του ετήσιου διαχειριστικού απολογισμού του Διοικητικού Συμβουλίου και την απαλλαγή του από κάθε ευθύνη.

δ) Την έγκριση της ετήσιας έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής και την απαλλαγή της από κάθε ευθύνη και

ε) Για προσωπικά Θέματα.

19.3.3Κατ' εξαίρεση και εφ' όσον συμφωνούν όλα τα παριστάμενα μέλη, η ψηφοφορία για τα θέματα (γ) και (δ) μπορούν να γίνουν και με ανάταση χεριού.

19.4 Όταν οι συμμετέχοντες στην Γενική Συνέλευση καλούνται να αποφασίσουν για ένα θέμα έχουν τέσσερις επιλογές:

19.4.1 Να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία υπερψηφίζοντας το θέμα.

19.4.2 Να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία καταψηφίζοντας το θέμα

19.4.3 Να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία χωρίς να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, ούτε υπέρ ούτε κατά του θέματος (να ρίξουν δηλαδή ΛΕΥΚΟ ψηφοδέλτιο, ή να δηλώσουν ‘’Παρών’’).

19.4.4 Να μην συμμετάσχουν στην ψηφοφορία (να απουσιάζουν ή να δηλώσουν "Δεν ψηφίζω" ή "Απών").

19.5 Πλειοψηφίες

19.5.1 Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που συμμετέχουν στην ψηφοφορία, δηλ. απαιτείται το μισό και πλέον των ψήφων από τους συνολικά καταμετρηθέντες ψήφους έγκυρους και άκυρους.

19.5.2 Κατ' εξαίρεση:

α) Για την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής απαιτείται σχετική πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην ψηφοφορία.

β) Για την απόφαση της ανάκλησης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής, την τροποποίηση του Καταστατικού, ή τη διάλυση της Ε.Α.Μ. απαιτείται πλειοψηφία των 3/4 των συμμετεχόντων στην ψηφοφορία.

γ) Σε κάθε περίπτωση που ο απαιτούμενος αριθμός ψήφων για τον σχηματισμό πλειοψηφίας δεν είναι ακέραιος, το κλάσμα δεν λαμβάνεται υπ' όψιν. Σε περίπτωση ισοψηφίας, γίνονται μέχρι και τρεις διαδοχικές ψηφοφορίες. Σε περίπτωση, που η ισοψηφία παραμένει, συγκαλείται νέα Γενική Συνέλευση μέσα σε ένα μήνα, για την επίλυση του θέματος.

19.6 Αποτελέσματα αποφάσεων.

Οι αποφάσεις, που λαμβάνονται έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση δεσμεύουν όλα τα μέλη της Ε.Α.Μ., παρόντα ή απόντα ή διαφωνούντα. Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνονται κατά παράβαση των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού, είναι άκυρες και ανίσχυρες.

19.7 Πρακτικά.

Πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται στο σχετικό βιβλίο και υπογράφονται από όλα τα μέλη του Προεδρείου της. Επίσημα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδει ο Πρόεδρος ή ο Γενικός Γραμματέας της Ε.Α.Μ.