Get Adobe Flash player

 

Άρθρο 21. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Δ.Σ.)

21.1 Σύνθεση - θητεία.

21.1.1 Η Ε.Α.Μ. διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από επτά (7) μέλη. Η θητεία του Δ.Σ. είναι τριετής και τα μέλη του εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, και προέρχονται από τα μέλη του σωματείου .Η ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. είναι τιμητική και άμισθη. Όταν τα μέλη μετακινούνται για προσφορά υπηρεσίας στο σωματείο, επιτρέπεται να καταβάλλονται έξοδα κίνησης, διαμονής και διατροφής.

21.1.2 Ως μέλη του Δ.Σ. μπορούν να εκλεγούν οι υποψήφιοι από τα μέλη ανεξάρτητα υπηκοότητας ιθαγένειας ή Θρησκείας, αρκεί να έχουν ελεύθερη την διαχείριση της περιουσίας τους και ελεύθερη την άσκηση των πολιτικών τους δικαιωμάτων.

21.1.3 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επανεκλέξιμα χωρίς περιορισμό

21.2 Συγκρότηση σε σώμα.

21.2.1 Μέσα σε οκτώ μέρες από την εκλογή του, το Δ.Σ. συνέρχεται στην πρώτη συνεδρίασή του με πρόσκληση του πλειοψηφίσαντος μέλους και εφ' όσον είναι πλήρη απαρτία συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας, τον Πρόεδρό του έναν Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, τον Έφορο εντευκτηρίου /Αεραθλητικού Κέντρου / Περιουσίας.

21.2.2 Δεν αποκλείεται τα καθήκοντα του έφορο να ανατεθούν προσωρινά σε ένα μέλος του Δ.Σ. παράλληλα με ένα άλλο αξίωμα.

21.2.3 Ακολούθως παραλαμβάνουν από το απερχόμενο Δ.Σ. την Διοίκηση της Ε.Α.Μ. και κάθε στοιχείο που ανήκει σ' αυτή.

21.3. Παραίτηση μελών.

21.3.1 Κάθε μέλος του Δ.Σ. μπορεί να παραιτηθεί ελεύθερα από την Θέση του μέλους του Δ.Σ. και οποτεδήποτε, με μια απλή γραπτή δήλωσή του προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ.

21.3.2 Κάθε μέλος του Δ.Σ. που κατέχει ένα από τα παραπάνω αξιώματα της παρ. 2 μπορεί να παραιτηθεί ελεύθερα από το αξίωμα αυτό και οποτεδήποτε, με γραπτή δήλωσή του προς τον Πρόεδρο και να παραμείνει απλό μέλος του Δ.Σ.

21.4. Έκπτωση. 

Εκπίπτει από την ιδιότητά του ως μέλους του Δ.Σ.: 

21.4.1 Όποιος παραιτηθεί ή αποβληθεί από την Ε.Α.Μ. 

21.4.2 Όποιος ανακληθεί από τη Γενική Συνέλευση.

21.4.3 Όποιος δεν συγκεντρώνει τα κατά το Νόμο και το Καταστατικό απαιτούμενα για την εκλογή του προσόντα, με απόφαση του Δ.Σ. και 

21.4.4 Όποιος απουσιάσει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχείς συνεδριάσεις.

21.5 Συμπλήρωση κενών θέσεων.

21.5.1 Οι τυχόν κενές θέσεις (από οποιαδήποτε αιτία) μελών του Δ.Σ. συμπληρώνονται μέχρι τις νέες αρχαιρεσίες, από τους πρώτους τρεις επιλαχόντες των αρχαιρεσιών (αναπληρωματικούς) κατά σειρά επιτυχίας.

21.5.2 Σε περίπτωση αδυναμίας συμπλήρωσης των κενών Θέσεων, συγκαλείται Έκτακτη (ή η Τακτική ανάλογα με την χρονική περίοδο) Γενική Συνέλευση μέσα σε 30 ημέρες. Εάν τα απομένοντα μέλη του Δ.Σ. δεν συγκαλέσουν εμπρόθεσμα τη Γ. Σ., μπορούν να τη συγκαλέσουν τρία τουλάχιστον μέλη του σωματείου.

21.5.3 Η Θητεία των εκλεγμένων μελών σε έκτακτη Γ.Σ. για την πλήρωση κενών θέσεων ακολουθεί την εναπομείνασα Θητεία του αρχικού Δ.Σ. 

21.6 Ανασύνθεση σε σώμα.

Σε περίπτωση των παραγράφων 4, 5 και 6 του παρόντος Άρθρου το Δ.Σ. μπορεί να προβεί σε νέα κατανομή των αξιωμάτων.