Get Adobe Flash player

  

Άρθρο 22. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΕΥΘΥΝΕΣ - ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

22.1 Γενικές αρμοδιότητες.

22.1.1 Το Δ.Σ. διοικεί την Ε.Α.Μ., εκπροσωπεί το σωματείο δικαστικά και εξωδίκως, διαχειρίζεται γενικά τις υποθέσεις της και διαχειρίζεται και διαθέτει (υπό τους περιορισμούς του Νόμου και του Καταστατικού) την περιουσία της.

22.1.2 Αποφασίζει έγκυρα για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό και για την οποία δεν υπάρχει ειδική απόφαση της Γ. Σ..

22.2. Ειδικές αρμοδιότητες.

Ειδικότερα και ενδεικτικά, το Δ.Σ.:

22.2.1 Καταρτίζει το ετήσιο πρόγραμμα δράσης της Ε.Α.Μ. και τον ετήσιο προϋπολογισμό, εσόδων και εξόδων, τα οποία υποβάλλει στη Γ.Σ. προς έγκριση, μαζί με την ετήσια έκθεση πεπραγμένων, τον ετήσιο ισολογισμό και τον ετήσιο διαχειριστικό απολογισμό,

22.2.2 Αποφασίζει τη λήψη κάθε πρόσφορου κατά την κρίση του, μέτρου για την πραγμάτωση των σκοπών της Ε.Α.Μ.,

22.2.3 Εποπτεύει την τήρηση του Καταστατικού, και των Εσωτερικών Κανονισμών και την εκτέλεση των αποφάσεων της Γ. Σ.,

22.2.4 Διορίζει και παύει το διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό της Ε.Α.Μ..

22.2.5 Ασκεί την πειθαρχική εξουσία για τα μέλη, και

22.2.6 Ασκεί όλες τις άλλες, κατά τον Νόμο και το Καταστατικό, αρμοδιότητές του, και εκτελεί τις αποφάσεις της Γ.Σ. 

22.3. Ανάθεση αρμοδιοτήτων.

Το Δ.Σ. μπορεί να αναθέτει την άσκηση αρμοδιοτήτων του ή και συγκεκριμένων έργων σε ένα ή περισσότερα μέλη του, ή / και σε μέλη της Ε.Α.Μ.

22.4 Ευθύνες

22.4.1 Τα μέλη του Δ.Σ. είναι προσωπικά και αλληλέγγυα συνυπεύθυνα για την εκπλήρωση των διοικητικών και διαχειριστικών αρμοδιοτήτων και καθηκόντων τους. Δεν ευθύνονται όμως για αποφάσεις του Δ.Σ., που λήφθηκαν σε συνεδρίαση από την οποία απουσίαζαν ή παρόντες διαφώνησαν, εφ' όσον στην τελευταία αυτή περίπτωση, η διαφωνία τους βεβαιώνεται από τα πρακτικά της συνεδρίασης.

22.4.2 Μέλος που παραιτείται δεν απαλλάσσεται και από τις ευθύνες του μέχρι την ημερομηνία της παραιτήσεώς του.

22.4.3Τα αναπληρωματικά μέλη είναι υπόλογα μόνο για την θητεία τους ως μέλη στο Δ.Σ.

22.5 Απαγορεύσεις

22.5.1 Τα μέλη του Δ.Σ. δεν μπορούν να παρέχουν εξαρτημένη εργασία στην Ε.Α.Μ. με αμοιβή ή να συνάπτουν συμφωνίες που συνεπάγονται λήψη αμοιβής για προσφορά υπηρεσιών που αποβλέπουν στην επίτευξη κέρδους με την ανάληψη έργου, προμήθεια ή οποιασδήποτε άλλης παροχής προς το σωματείο.

22.5.2 Επιτρέπεται η καταβολή στα μέλη του Δ.Σ. οδοιπορικών εξόδων για εντεταλμένες μετακινήσεις τους.

22.5.3 Απαγορεύεται στο Δ.Σ. να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έργου, προμηθειών ή οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις με οικονομικό αντάλλαγμα, με μέλη του Δ.Σ., με τις συζύγους, τα τέκνα, τους γονείς και τα αδέλφια τους, ή με νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχουν τα προαναφερόμενα πρόσωπα. H παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται την έκπτωση των μελών του Δ.Σ. που έλαβαν την σχετική απόφαση. Η έκπτωση ενεργείται με απόφαση του αρμοδίου δικαστηρίου.