Get Adobe Flash player

 

Άρθρο 23.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛlΟΥ 

 

23.1 Συνεδριάσεις.

23.1.1 Το Δ.Σ. συνέρχεται τακτικά μεν μια φορά τον μήνα, με πρόσκληση του Προέδρου, έκτακτα δε όποτε το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή μετά από έγγραφη αίτηση τριών από τα μέλη του, που Θα περιλαμβάνει τα Θέματα της συνεδρίασης. Οι προσκλήσεις για έκτακτη σύγκληση, του Δ.Σ. πρέπει να αναγράφουν απαραίτητα τα θέματα και να αποστέλλονται τέσσερις τουλάχιστον ημέρες πριν την οριζόμενη συνεδρίαση.

23.1.2 Στις συνεδριάσεις επιτρέπεται να παρίστανται και τα αναπληρωματικά μέλη χωρίς να προσμετρώνται στην απαρτία, και χωρίς δικαίωμα ψήφου.

23.1.3 Μπορούν επίσης να προσκληθούν και τρίτοι ως παρατηρητές ή για να απαντήσουν σε ερωτήσεις του Δ.Σ. ή μέλη παραπεμπόμενα για πειθαρχικό παράπτωμα. Τα άτομα αυτά δεν μπορούν να παρευρίσκονται στην αίθουσα πριν κληθούν να εισέλθουν ή αφού τους ζητηθεί να αποχωρήσουν.

23.2 Απαρτία.

Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, εφ' όσον παρίστανται τουλάχιστον πέντε από τα μέλη του απαραίτητα δε ένας από τους: "Πρόεδρο", "Αντιπρόεδρο", "Γενικό Γραμματέα". Στο Δ.Σ. δεν ισχύει η εκπροσώπηση με εξουσιοδότηση.

23.3 Αποφάσεις

23.3.1 Οι δυνατότητες των μελών του Δ.Σ. να ψηφίσουν για ένα θέμα είναι οι αναφερόμενες στο άρθρο 19, παρ 4

23.3.2 Για τη λήψη αποφάσεων, απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην ψηφοφορία, εκτός αν ορίζεται αλλιώς σε άλλο άρθρο του παρόντος καταστατικού.

23.3.3 Σε προσωπικά Θέματα ή σε περίπτωση που ζητηθεί από ένα μέλος, η ψηφοφορία γίνεται μυστική.

23.3.4 Σε περίπτωση ισοψηφίας, επί φανερής ψηφοφορίας, υπερισχύει η γνώμη που απέσπασε την ψήφο του Προεδρεύοντος.

23.4 Πρακτικά

23.4.1 Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. τηρούνται από τον Γενικό Γραμματέα, καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τα μέλη που ήταν παρόντα. Αν απουσιάζει ο Γεν. Γραμματέας τα παρόντα μέλη ορίζουν να κάνει χρέη "πρακτικογράφου" ένα από αυτά.

23.4.2 Σε περίπτωση που μέλος διαφωνεί με την αναγραφή των πρακτικών μπορεί να σημειώσει δiπλα στην υπογραφή του.

23.4.3 Επίσημα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδει ο Πρόεδρος ή o Γενικός Γραμματέας.