Get Adobe Flash player

 

Άρθρο 10. ΛΟΓΟΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΩΝ - Μέλος διαγράφεται από την Ε.Α.Μ. ύστερα από ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ απόφαση του Δ.Σ. :

10.1. Εάν καταδικαστεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση για πράξη που αναφέρεται στο άρθρο 9 αυτοδικαίως, μετά από διαπιστωτική πράξη έκπτωσης που εκδίδεται μέσα σε προθεσμία 15 ημερών αφότου έλαβε γνώση το Δ.Σ. και σε περίπτωση που ήθελε περάσει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία, η διαπιστωτική πράξη εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού μέσα στην ίδια προθεσμία.

10.2. Εάν υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα που επισύρει την ποινή της διαγραφής όπως αυτά αναφέρονται στο Άρθρο 14 (πειθαρχική εξουσία) του παρόντος.

10.3. Εάν καθυστερήσει να εκπληρώσει τις χρηματικές του υποχρεώσεις προς την Ε.Α.Μ. πέραν των 24 μηνών.